Implementeringen av SafeGrowth på Drottninghög

Safegrowth är en metod för stadsdelsutveckling som har testats i stadsdelen Drottninghög i Helsingborg.

Helsingborg stad har velat testa att implementera och utvärdera den nordamerikanska metoden Safegrowth lokalt i stadsdelen Drottninghög (ett socialt utsatt bostadsområde). Safegrowth är en metod för stadsdelsutveckling som har testats i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Det gör att implementeringen unik och en slags pilot för om metoden fungerar i ett svenskt och europeiskt sammanhang. Tanken med Safegrowth är att genom multidisciplinära arbetssätt arbeta med medborgarmobilisering för att främja en positiv stadsdelsutveckling och en minskad brottslighet. Metoden bygger på idén om att otrygghet och brottslighet bäst hanteras av bostadsområdena själva med stöd av externa koordinatorer, därför är medborgarengagemang central i metodiken. Principen ”To-For-With-By” (Till-För Tillsammans-Av) ska genomsyra allt som görs. Samtidigt vilar metoden även på CPTED-modellens principer, vilket gör den till en blandning av olika sociala och situationella preventionsteorier. Det övergripande målet är att Safegrowth ska hitta ett sätt där stadens invånare själva kan definiera sina problem/utmaningar och också finna lösningar på dessa.

Helsingborgs stad vill dels undersöka om det går att implementera metoden i en svensk kontext, dels se om det går att involvera medborgarna på samma sätt som i en nordamerikansk kontext och dels om det går att få några effektresultat som kan tillskrivas metoden. Till sin hjälp har de vänt sig till forskare på flertalet lärosäten.

Målet med Safegrowth är att få invånarna att i organiserad och strukturerad form analysera och själva medverka till säkra, trygga och attraktiva platser i bostadsområdet.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.