Tryggare Skola Blekinge

Uppföljningen av verktyget Tryggare skola syftar till att sammanställa vilka erfarenheter som finns i arbetet med verktyget Tryggare Skola och vilka effekter arbetet gett i skolverksamheten.

Uppföljningen genomfördes med en kombination av olika datainsamlingar, enkät- och intervjustudie med de lokala arbetsgrupperna, elevdialoger samt dokumentstudier.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Tryggare Skola – verktyget som sätter samspelet mellan fysisk och social miljö i centrum

 

Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med Tryggare Sverige utvecklat arbetssättet och verktyget Tryggare Skola, som ska hjälpa skolor och kommuner att kartlägga brotts- och otrygghetsproblem i skolmiljön, analysera dem, välja rätt insatser och följa upp arbetet. Nu har arbetet utvärderats av Högskolan i Borås och resultaten visar att det är uppskattat av aktörer inom skolverksamheten.

Erfarenheter av Tryggare Skola

Resultatet visar att verktyget Tryggare Skola är mycket uppskattat av aktörer inom skolverksamheten. Det som fungerar i verktyget är främst det systematiska arbetssättet och inkluderingen av elevperspektivet, vilket är en tydlig framgångsfaktor. Det som inte fungerat rör två faktorer. Arbetet med verktyget är i vissa delar för omfattande och tidskrävande samt att det funnit svårigheter att bibehålla samverkan efter implementeringen av verktyget.

Sådant som kan utvecklas vidare i arbetet med verktyget Tryggare Skola är i första hand att hantera den teoretiska förskjutning som uppstår i tillämpningen av verktyget: från platsbaserad kriminologin och situationell prevention, till att även inkludera organisationsfaktorer och sociala faktorer). Arbetet med verktyget behöver även kontextualiseras tydligare med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna som finns för olika åtgärder.

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.