Uppföljning av brott och otrygghet i Sofielund

Sofielundsområdena och framför allt Södra Sofielund och området kring Seved i Malmö är områden som under många år beskrivits som otrygga och brottsbelastade.

Fastighetsägare BID Sofielund bildades 2014 av ett tjugotal fastighetsägare som såg behovet av ett nytt sätt att samarbeta kring de utmaningar som fanns i området och som ett sätt att fortsätta delar av det arbete som påbörjats inom ramen för det områdesprogram som Malmö stad drivit i området mellan 2010 och 2015.

Resultatet visar att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har lett till faktiska effekter, att det skett en positiv utveckling för stadsdelen Sofielund under den undersökta tidsperioden.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.