Att skapa trygga miljöer i bibliotek – en svensk fallstudie 

2022

| Stockholms stad,

I Högdalens bibliotek har man genomfört ett arbete mot ordningsstörningar och brott som både omfattar förändringar av den fysiska miljön och personalens arbetssätt.

Genom att jämföra bibliotekets brott- och ordningsstörningsnivå 2017 och 2020 med två andra bibliotek i Stockholm kunde se en förbättring på Högdalens bibliotek. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer för nya analyser och metodens möjliga användningsområden.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.