Polisens arbete mot öppna drogscener

2022

| Polisen,

Polisregion Stockholm har identifierat och kartlagt ett femtiotal öppna drogscener i länet och arbetat och arbetat för att motverka två av dem enligt polisens metodstöd Metoder för lokal samverkan kring arbetet med öppna drogscener. Arbetet har utvärderats av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).

Utvärderingen genomfördes under perioden 2019-2021 och är finansierad av Brå. Syftet med utvärderingen var att identifiera hinder, möjligheter och framgångsrika metoder som motverkar narkotikahandel och relaterade problem på öppna drogscener. Utvärderingen visar bland annat att uniformerad närvaro på drogscenerna, övervakningskameror och fysiska förändringar och evenemang på torgen är några exempel på metoder som aktörerna anser vara effektiva. Vidare visar resultatet att en formaliserad samverkan samt adekvat användning av resurser är viktigt för att metoderna ska kunna implementeras på ett bra sätt.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått riktat stöd från Brå

För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.