Öppna drogscener i medelstora svenska städer

Inkom 2021

| Urban utveckling,

Polisen i Stockholm har en utarbetad metod för arbete mot öppna drogscener och har genomfört en kartläggning av de platser som är aktuella för särskilda insatser inom Stockholm län.

Urban utveckling och samhällsplanering AB har tagit fram en kunskapsgrund om hur utbredd problematiken är i utvalda medelstora kommuner i landet, hur de arbetar och om det finns någon skillnad mellan medelstora kommuners utmaningar och de utmaningar som finns i Stockholm. Resultatet beskriver problembilden och dess omfattning, samt hur problematiken kan komma att motarbetas.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.