Utvärdering av Chansen – ett brottsförebyggande samverkansprojekt mellan Borås stad, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen

Chansen är en brottsförebyggande insats som inleddes i Borås stad i september 2019. Den inriktar sig specifikt på personer med kriminellt förflutet och/eller har en pågående missbruksproblematik.

Syftet med chansen är att deltagarna ska få en kommunal anställning (OSA, UVA) under ett år för att sedan med stöd från Arbetsförmedlingen finna, få och behålla ett arbete, eller påbörja studier, samt att i övrigt kunna styra sina val av handlingar och leva ett meningsfullt socialt liv. Samverkan sker mellan Kommunen (huvudsaklig utförare), Kriminalvården (huvudsaklig inremittent) och Arbetsförmedlingen (förmedlare av arbete och finansiering av OSA-anställningar). Insatsen har utvärderats sedan uppstarten som presenteras i denna slutrapport.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra
Dzenan Ganic, enhetschef i Borås stad.

Arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott. I Borås har man arbetat för att hjälpa personer att få arbete för att på så sätt komma bort från kriminalitet eller missbruk. Dzenan Ganic, Borås stad, svarar här på några frågor om insatsen och utvärderingen.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i utvärderingen?

Göteborgs universitet har utvärderat verksamheten och resultatet visar att:

  • Ungefär hälften av de inskrivna deltagarna följer vägen mot ett icke-kriminellt liv.
  • Det är möjligt att arbeta brottsförebyggande, med personer som har ett kriminellt förflutet och/eller har en pågående missbruksproblematik, genom ett tydligt fokus på slutmålet att finna, få och behålla ett arbete.
  • Processen att stödja övergången till en icke-kriminell livsstil genom slutmålet arbete måste ses långsiktigt, där varje dag utanför kriminalitet eller missbruk är viktiga steg på vägen.
  • Det är viktigt att ha en bred syn på målgruppen och ha en organisation och ett åtgärdspaket som riktar sig till en mångfald av individuella förutsättningar. Att ha en inställning till att alla som kan ska få möjlighet och stöd för att få ett arbete.
  • Ekonomin är ett viktigt incitament för de inskrivna och därav bör en anställning påbörjas tidigt i insatsen.

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.