Utvärdering av LOV §3 i Gamlestaden, Göteborg

Studiens syfte är att undersöka vad det innebär för ett område när det får ett ökat tillskott av ordningsvakter enligt LOV §3.

En av studiens centrala frågor handlar om tryggheten påverkas, varav en fråga i denna kontext berör om det finns skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelse. Vidare fokuseras i vilken utsträckning LOV §3 leder till en s.k. displacement, med innebörden att problemen endast flyttar.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.