Kollektiv förmåga i Bagarmossen, AB Stockholmshem

Inkom 2020

| Stockholmshem,

Bagarmossen startup syftar till att öka trygghet och trivsel i stadsdelen, skapa social hållbarhet och att insatserna ska leva vidare genom lokalt engagemang efter projektets slut.

Utvärderingen undersöker om projektet har stärkt den kollektiva förmågan, samt om insatserna har haft en påverkan på trygghet och brottslighet. Resultatet visar på en positiv utveckling både vad gäller otrygghet, samt upplevd kollektiv förmåga.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.