Goodsport nattfotboll som brottsförebyggande åtgärd

Inkom februari 2020

| Goodsport Foundation,

Stiftelsen Goodsport Foundation har utvärderat nattfotbollen som verktyg för att främja social integration och förhindra ungdomskriminalitet.

I utvärderingen studeras nattfotboll som brottspreventiv åtgärd i relation till olika aktörers delaktighet och engagemang samt lokalområdenas fysiska och sociala kontext. Resultaten indikerar att Nattfotboll kan fungera som ett verktyg för brottsprevention genom att skapa sociala relationer och sammanväva sociala nätverk. En förutsättning för detta är tydlig struktur, organisation och ledarskap.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.