Kan akustisk design och musik förebygga brottslighet och öka trygghet?

Inkom 2020

| Urban utveckling,

Urban utveckling & samhällsplanering AB har utvärderat hur akustisk design och musik kan användas som brottsförebyggande åtgärd. Fastighetsägare har använt sig av akustisk design och musik i bostads- och centrumgarage samt skolfastigheter i Sverige. Detta för att motverka bland annat skadegörelse orsakat av ungdomsgäng.

De akustiska metoderna som har utvärderats är högfrekvenslarm, s.k. mosquito, som utgör en signal som inte ska uppfattas av personer över 25 år och högtalare som spelar klassisk eller annan instrumentell musik för att överrösta människoröster och skapa en trivsam och trygg miljö. Resultaten av ljudinstallationerna har varierat beroende på bland annat typ av fall och område. I vissa fall har det också införts andra typer av situationella brottsförebyggande insatser som exempelvis kameraövervakning och skalskydd. Vidare visar utvärderingen att brottsutvecklingen sannolikt påverkas av andra faktorer än miljöns ljudbild, men att akustisk design och musik kan bidra till minskad brottslighet och öka upplevelsen av trygghet under vissa omständigheter.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.