Trygg i skolan

Inkom december 2018

| Enköpings kommun, Tryggare Uppsala län,

I syfte att stärka förebygga kränkningar och kriminalitet, etablera samverkan och öka tryggheten skulle en högstadieskola i Enköpings kommun utveckla sitt trygghets- och säkerhetsarbete tillsammans med en extern aktör. Trots att projektet inte fortlöpte enligt plan skildrar rapporten både intressanta resultat av elevernas trygghet över tid såväl som ger rekommendationer för att kunna genomföra ett lyckat förändringsarbete i en skola i termer av samverkan och förankring.

Denna rapport är en implementeringsutvärdering av projektet Trygg i skolan. Grundare
var intresseorganisationen Tryggare Uppsala län (TUL) som valde ut S:t Illiansskolan i
Enköpings kommun som pilotskola. Rapporten besvarar i vilken utsträckning som projektet genomfördes och vilka faktorer som har bidragit till och förhindrat interventionen från att realiseras i praktiken.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.