Ökar tryggheten med ordningsvakter, Kalmar kommun

Inkom 2017

| Kalmar kommun,

Under 2015 gjordes ett stort antal anmälningar om sexuella ofredanden på allmän plats i Kalmar. Som en del i det förebyggande arbetet anställde kommunen två extra ordningsvakter som skulle vistas i Kalmars centrala delar på helgkvällar enligt 3§ ordningsvaktslagen.

Närvaron av ordningsvakter skulle öka tryggheten, framförallt hos flickor. Kalmar beviljades ekonomiskt stöd för en utvärdering som rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet genomfört på uppdrag av kommunen. Syftet med utvärderingen var främst att undersöka om insatsen påverkat den upplevda tryggheten i Kalmars centrala delar, men också att undersöka om brottsligheten minskat. Utvärderingen undersökte också om insatsen haft andra effekter än de avsedda och i sådana fall vilka.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.