Ungdomsbrandkåren Backdraft i Falköping

Sedan våren 2008 bedriver Samhällsskydd Mellersta Skaraborg en ungdomsverksamhet benämnt Backdraft. Med utgångspunkt i brandmansyrket vill man stötta och stärka ungdomar och motverka utanförskap.

För att undersöka vad Backdraft betyder för deltagarna på såväl kort som på längre sikt har projektet utvärderats på uppdrag av Falköpings kommun. Utvärderingens fokus är att identifiera framgångsfaktorer i arbetet och även se hur samverkansprocesserna fungerar. Nuvarande och tidigare deltagare har antingen fått besvara en enkät eller blivit intervjuade. Utöver dessa metoder har deltagande observationer genomförts och ledare, politiker m.fl. intervjuats i så kallade fokusgrupper.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.