Mentorsprojektet vid Gottsunda Dans & Teater

Inkom 2012

| Gottsunda Dans & Teater,

Gottsunda Dans & Teater i Uppsala har genomfört ett mentorprogram för ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Målet med mentorskapet var att ge ungdomar en nära kontakt med en vuxen som de kan få förtroende för och som också kan bli en positiv förebild. Till projektet var också en mentor till mentorerna knuten som varit verksam på Maria ungdom i Stockholm.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.