Ungdomsråd med polisen

Inkom 2012

| Laholms kommun, Polisen,

Laholms kommun har beviljats stöd för projekt Ungdomsråd med polisen. Syftet med ungdomsrådet var att unga ska få ett forum att samtala med polisen, om frågor som berör dem.

Man har genomfört flera studiebesök och så kallade ungdomsforum. Projektet har enligt slutrapporten gett en ökad dialog med ungdomarna. Medverkande var närpolisen, ungdomssamordnaren i kommunen och fritidsledare.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.