Killgruppsverksamhet i Härnösand

Inkom 2012

| Studieförbundet Bilda,

Studieförbundet Bilda i Sundsvall har med projektet haft syfte att fånga upp killar i riskzon och ge dem verktyg för att ändra sitt beteende.

Projektet inleddes med en ledarutbildning, därefter har man erbjudit samtalsgrupper som har resulterat i flera träffar. Rekrytering har skett genom att uppsöka killar mellan 13-17 år på kommunens ungdomsgård. Gruppen 18-24 år har varit svårare att finna men kontakter togs med arbetsgivare som har lärlingsprogram genom gymnasieskolan. Projektet har även genomfört seminariekvällar vid tre tillfällen. Samarbetspartners till Studieförbundet Bilda har varit polisen, fältassistenter, Länsstyrelsen, lokala BRÅ och ungdomsgården Kåken.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.