Hiphopkollektivet - mentorskap genom dans och musik

Ungdomens Nykterhetsförbund i Göteborg har beviljats stöd till projektet Hiphopkollektivet - mentorskap genom dans och musik. Syftet med projektet var att ge barn och ungdomar i riskzon förebilder genom kreativa aktiviteter såsom streetdans, hiphop och rap.

Man har utbildat mentorer och också genomfört ledarskapsutbildningar. Projektet har riktat sig till ungdomar i riskzonen i resurssvaga områden i Göteborg och ungdomarna har nåtts genom socialtjänstens fältteam. Samverkan har skett mellan en rad olika föreningar och organisationer.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.