Växa — mentorskapsprogram för barn/ungdomar i riskzon

Södertörns brandförsvarsförbund i Haninge har beviljats stöd till projektet Växa. Syftet med projektet var att ge barn och ungdomar i riskzon fler vuxna förebilder genom ett mentorskapsprogram.

Under ett år har ungdomar fått möjlighet att få en brandman som mentor och förebild. Mentorskapsprogrammet har erbjudit vägledning, råd och träffar. Målet har varit att stärka de ungas självkänsla så att man kommer bort från negativa beteendemönster. Projektet har skett i samverkan mellan Södertörns brandförsvarsförbund, Södertälje polismästardistrikt och Södertälje kommuns ungdomstjänst.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.