En andra chans

Inkom 2010

| Flamman Ungdomarnas Hus,

II projektet har femton vuxna förebilder (mentorer) hjälpt ett 50-tal ungdomar i riskzon eller redan kriminellt belastade att "komma på fötter" genom arbete, studier, bostad mm. ngress

Man har utarbetat individuella program för ungdomarna. Mentorerna har träffat ungdomarna flera gånger i veckan i olika aktiviteter såsom samtal, studiecirklar, föreläsningar, utflykter mm. En mentor har särskilt arbetat med att söka jobb och utbildning till ungdomarna. Stormöten med föräldrar har hållits ett par gånger. Samarbete har skett mellan stadsdelsförvaltningen i Hyllie, fastighetsbolag, polisen, socialtjänsten, kriminalvården och lokala föreningar.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.