Säkrare i butik

Syftet med projektet var att få ett säkrare Mörby centrum med färre butiksrån. Genom utbildning av ordningsvakter i programmet Säker i butik, som sedan i sin tur utbildar all personal i Mörby centrum, skapas ett stöd för butikerna i deras fortsatt trygghetsskapande arbete.

Efter utbildningen, ser butikerna själva till att de tretton punkterna i programmet uppfylls och ordningsvakten sköter sedan, i samverkan med närpolisen, certifieringen av butikerna. Projektet har spridits till andra köpcentrum i närområdet.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.