Förspel — ungdomsarrangemang vid fotbollsderbyn i Solna

Inkom 2009

| Solna stad, AIK Fotboll,

Syftet med projektet var att öka tryggheten runt Råsundastadion under matchdagar. Sex stycken ungdomsarrangemang har genomförts i samband med derbyn och högriskmatcher under säsongen 2009.

Arrangemangen har även attraherat äldre publik vilket gjort att fler vuxna har gjort miljön tryggare. Aktiviteterna har planerats i nära samarbete med polisen och AIK fotboll. Projektet har hämtat inspiration från Brås rapport "Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar" och har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.