"Det här är större än en mottagning" – utvärdering av Stödcentrum för unga brottsoffer i Göteborg

Inkom 2008

| Göteborg Stad,

Stödcentrum för unga brottsoffer bedrevs som ett projekt under perioden 2004-2008. Den vetenskapliga utvärderingen omfattar verksamhetens organisering och förändring, urvals- och hjälpprocessen samt det utåtriktade arbetet.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.