"Tillsammans"

Inkom 2008

| IOGT Centro,

Målet med IOGT Centros projekt i stadsdelen Majorna i Göteborg var att försöka nå ungdomar (14-16 år) i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Ungdomarna gick igenom ett påverkansprogram och erbjöds positiva fritidsaktiviteter för att försöka bryta ett destruktivt beteende.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.