Våga Vittna i Malmö

Inkom 2008

| Malmö stad,

Skolbaserat projekt för åttonde klass som handlar om att ungdomar och deras familjer ska få kunskaper som gör att de känner tillit till det svenska rättssystemet istället för att ställa sig utanför det.

Enkät, studiebesök, diskussioner och studiedag för lärarna och konfliktlösning på olika nivåer. Representanter från Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndigheten, tingsrätten, polisen, socialtjänsten och medlingsverksamheten har deltagit.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.