Första steget i Uppsala

Inkom 2008

| Uppsala kommun,

Två löst sammansatta gäng i Uppsala befann sig i konflikt med varandra. Under sommaren och hösten år 2004 trappades konflikten upp och slutade ytterst med ett mord. Projektet Första steget startade för att motverka dessa gängbildningar och stärka medlemmarna till att våga avstå från kriminella aktiviteter.

Inom projektet arbetade ungdomarna under en tvåårsperiod tillsammans med att organisera aktiviteter och delta i utbildningar. Samarbetsprojekt mellan kommunens socialtjänst, polisen och föreningslivet och baserade sig på frivilligengagemang. Gott resultat.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.