Utbildning av nyckelpersoner i arbete mot främlingsfientlighet rasism och antidemokrati i Bergslagen - en utvärdering

Projektet syftade till att stärka demokratiska värderingar och motverka rasism och främlingsfientlighet i de fem länen i Bergslagen genom information och utbildning till nyckelpersoner i respektive län.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.