Brottsförebyggande arbete för somaliska ungdomar

Syftet har varit att minska brottslighet och droganvändning bland somaliska ungdomar i åldrarna 16–25 år.

Verksamheten har bl.a. utformats som seminarier för somaliska föräldrar och ungdomar, uppsökande verksamhet bland ungdomar och information via den somaliska tv-kanalen i Stockholm. Resultatet är t.ex. färre somaliska ungdomar runt T-centralen på kvällar och nätter.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.