Änglar över Kallhäll

Ett projekt för att involvera socialt utsatta ungdomar i teaterproduktion och föreställningar.

Pjäsen riktade sig till skolungdomar och tidigare framtaget material fanns för efterdiskussioner. Många goda erfarenheter men också svårigheter att fånga upp ungdomar med svårare problem.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.