Trygghetsvärdar i Väster, tidigare kallat Ungdomsvärdar i väst

Inkom 2007

| Göteborgs Stad,

Ett projekt som strävar efter att öka tryggheten och trivseln bland ungdomar vid Frölunda torg i Göteborg, med start januari 2006.

Trots en stor ungdomssatsning i anslutning till torget avstår många ungdomar från att delta eftersom de känner sig rädda för att besöka torget. Trivselvärdarna är utvalda ungdomar som fått utbildning och diverse stöd för att klara sin uppgift att skapa en trygg och trivsam miljö. Fortsätter i utvecklad form.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.