CAPisci-metoden. Tre år med insatser på Rosengårdsskolan

Inkom november 2007

| Malmö stad,

CA-Pisci-metoden används i skolan för barn med de allra sämsta förutsättningarna och för att bryta otrygghetstrenden på Rosengårdsskolan i Malmö.

Socialpedagoger i skolan. Efter tre år införlivat i verksamheten. Vetenskapligt utvärderat.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.