Värdegrundsarbete nu – för framtiden

Inkom 2007

| Eslövs kommun,

Norrevångsskolan i Eslöv, med knappt tusen elever och en integrerad särskola, har fördjupat sitt arbete med värdegrundsfrågor och brottsprevention för att komma tillrätta med skadegörelse, osämja och mobbing, svordomar, könsord, sofistikerad uteslutning och gängtryck och istället försöka förbättra elevernas skolresultat.

Slutrapporterat mars 2007.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.