Flamman – Ungdomens hus i Malmö

Inkom 2007

| Flamman Ungdomarnas Hus,

Projekt för ungdomar 12-19 år, främst killar, i Hyllie, Malmö, för att skapa respekt och tilltro mellan dem och de vuxna. Länk mellan skola och familj. Studiecirklar för föräldrar. Fritidsgård, nattvandringar, droginformation, föreningssamarbete.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.