Samverkan i Malmö för säkrare butiker

Ett samverkansprojekt med Svensk Handel där 300 personer genomgått utbildning i trettonpunktsprogrammet för godkännande av säkerhetscertifiering av butik. Polisen har deltagit genom certifiering.

Arbetet har ökat kunskaperna om säkerhetsfrågor samt rån- och andra brottsförebyggande åtgärder i enlighet med 13-punktsprogrammet hos såväl företagare som anställda. Det har även medfört att ett stort antal företag inom handeln i Malmö City vidtagit aktiva åtgärder för att minska risken för rån och andra brott mot person eller egendom.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.