Pinglor med stil, ursprungligen Unga tjejer möts i Salem

Inkom 2006

| Salems kommun,

En grupp unga tjejer som av olika anledningar hamnat utanför skola och fritidsverksamhet och uppvisade problem med droger, graviditeter etc. fick stöd genom olika typer av gruppaktiviteter inriktade speciellt på tjejer, förankrad på fritidsgården.

Vardagsaktiviteter blandade med temakvällar. Ansträngning för att skapa en trygg miljö. Projektet ledde till att verksamheten införlivades i den ordinarie verksamheten.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.