Framtidsverkstad i Uppsala

Inkom 2006

| Uppsala kommun,

Under två dagar i oktober 2006 genomfördes Framtidsverkstaden med hela det lokala brottsförebyggande rådet på annan ort, under ledning av en extern ledare. Under ordnade former diskuterades tidigare råds historia, fördelar och tillkortakommanden, det aktuella läget och förutsättningar för rådet i den nya formen, samt inte minst framtidsvisioner.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.