Praktiska erfarenheter – slutrapporter från projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt.

Brå har sedan flera år tillbaka efter ansökan fördelat ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter.

Efter genomfört arbete sänder varje projekt en slutrapport till Brå. I dag ligger över hundra sådana slutrapporter på webbplatsen och är därigenom enkla att ladda ner och ta del av för den intresserade.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets  enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete. En asterisk (*) efter projektets titel innebär att textavsnittet också ingår i andra kategorier i sammanställningen.

Slutrapporterna är indelade i olika kategorier som du kan välja mellan här nedan.

Sök bland slutrapporterna

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-18