En medalj med texten ECPA

tävling

Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet är temat för årets ECPA-tävling. Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Ert bidrag ska vara inlämnat senast den 20 augusti.