ECPA 2019: Narkotikabrottslighet

Foto: Martin Olson

Här kan du läsa om vinnaren i den europeiska tävlingen ECPA 2019 och ta del av de svenska bidragen. Temat för tävlingen detta år var Narkotikabrottslighet.

Det svenska bidraget Sofielundsarbetet blev vinnare i den europeiska finalen av European Crime Prevention Award (ECPA) 2019.

Läs mer

Om vinnaren

Vinnare av den svenska deltävlingen i ECPA 2019 är Sofielundsarbetet. Sofielundsarbetet är en samverkan mellan Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö universitet, Polisområde Malmö samt Malmö stad.

Juryns motivering

Arbetet i Sofielund har vänt en negativ utveckling i området, som haft stora problem med både tung kriminalitet, framförallt öppen droghandel, och mindre brott som klotter och skadegörelse, vilket skapat stor otrygghet. De svåra problemen har lösts genom att den kollektiva förmågan har stärkts bland de som bor och verkar i området. Ett brett spektrum av insatser har genomförts av både civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer, såsom kommun och polis, t.ex. i form av kamerabevakning och satsningar på att öka den sociala sammanhållningen. Forskare har följt och utvärderat arbetet. Framgången har legat i ett starkt och handlingskraftigt lokalt nätverk där alla bidragit på olika sätt. Insatserna har lett till en ökad stabilitet i området och tecken på minskad nyrekrytering till kriminalitet och narkotikabruk.

Årlig tävling för att sprida framgångsrikt arbete

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN).  Syftet med tävlingen är att ge spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

European Crime Prevention Award (ECPA)

  • Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen. Tävlingens syfte är att sprida kännedom god brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.
  • Det vinnande bidraget belönas med 20 000 euro.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-01