Skicka in ditt bidrag till ECPA 2023

Här kan du skicka in ditt bidrag till European Crime Prevention Award (ECPA) år 2023. Tävlingsbidragen ska vara Brå tillhanda senast 18 augusti.

Tack för era bidrag!
Anmälan till årets tävling är nu stängd.

Årets tema

Temat för ECPA 2023 är Arbetskraftsexploatering och människohandel.

Bakgrund

Människohandel för tvångsarbete är en form av arbetskraftsexploatering. Arbetskraftsexploatering handlar om situationer där personer utnyttjas för att utföra ett arbete för mycket låg lön eller utan lön, under dåliga förhållanden. Brottet innebär att människor genom olaga tvång, fysiskt våld, hot och vilseledande information utnyttjas för ekonomisk vinning. Brottligheten är ofta organiserad. Arbetskraft, boende, transporter, arbetstillstånd och identitetshandlingar måste ordnas och/eller förfalskas. Graden av organisation varierar, liksom arbetsuppgifterna. Det kan handla om allt från ett par personer som handtvättar bilar på en bilverkstad till hundratals bärplockare som lockas till Sverige med falska löften om välbetalt säsongsarbete.

Vad kan bidraget innehålla?

Bidragets främsta fokus ska vara inom det brottsförebyggande arbetet och kan rikta sig mot antingen de utsatta personerna eller mot förövarna. Det kan handla om informationskampanjer till utsatta grupper, gränsöverskridande och multidisciplinära insatser av olika myndigheter och/eller intresseorganisationer eller lokalt förebyggande arbete för att minska efterfrågan på den här typen av arbetskraft, genom t.ex. tydliga rutiner vid upphandling.

Målet kan bland annat vara att öka utsatta individers tillit och förtroende för rättsväsendet, att öka en svårnådd grupps medvetenhet om rättsprocessen och deras juridiska rättigheter eller att försvåra för förövarna att bedriva denna typ av verksamhet.

18 Aug

Skicka in ditt bidrag senast den 18 augusti

Tävlingsbidragen ska vara Brå tillhanda senast fredagen den 18 augusti. Anmälan av tävlingsbidrag skickas till e-postadressen: ecpa@bra.se. Märk din e-post med ECPA 2023.

Kontakt

Frågor om tävlingen och anmälan skickas till ecpa@bra.se

Dokument

OBS! Spara först ner blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerad för att kunna fylla i blanketten.

Kriterier

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat.
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Sidan senast uppdaterad:

Läs mer

Sverige vinnare av ECPA 2022

Det svenska bidraget Riskreducerande insatser vann den europeiska tävlingen ECPA 2022.

De vann svenska deltävlingen 2022

Best Practice Conference

Den europeiska tävlingen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA tävlingen.