Knivbrott

År 2016 anmäldes omkring 9 300 brott mot knivlagen. Det är i stort sett samma nivå som föregående år.

Anmälda knivbrott

Anmälda brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §), 2007–2016. Källa: Anmälda brott

Knivlagen reglerar i vilken utsträckning man får ha kniv på allmän plats. Det är förbjudet att ha knivar och andra stick- eller skärvapen som är tänkta att användas som vapen på allmän plats, i skolor eller i fordon på allmän plats. Men det är viktigt att komma ihåg att en anmälan inte behöver innebära att kniven verkligen använts.

Uppklarade brott

Personuppklaringsprocenten² för brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §), 2006–2015. Källa: Handlagda brott

Grips ofta på bar gärning

Andelen knivbrott där en misstänkt kan knytas till brottet är mycket hög jämfört med andra brott, närmare två tredjedelar av brotten leder till en så kallad personuppklaring. Det hänger ihop med att polisen ofta griper den misstänkta personen på bar gärning. Knivbrott upptäcks ofta i samband med hotfulla situationer eller vid misshandelsfall.

Under 2000-talet har kniv använts vid i genomsnitt drygt 40 procent av samtliga fall av dödligt våld. Kniv är och har varit den dominerande våldsmetoden vid dödligt våld i Sverige sedan 1970-talet och det finns ett tydligt samband mellan dessa brott och alkoholberusning (Källa: Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015).

Skolundersökningen om brott visar att andelen unga som bär kniv har varierat under åren; andelen var 16 procent år 1995, 10 procent 2008 och 8 procent 2011. I den senaste undersökningen (2015) uppgav drygt 6 procent av tjejerna och knappt 12 procent av killarna att de burit kniv som vapen.

Lagförda för knivbrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. som huvudbrott 2007–2016. Källa: Personer lagförda för brott

Antalet lagföringsbeslut för brott mot knivlagen som huvudbrott minskade med 8 procent jämfört med 2015.

Fakta

  • 9 300 brott mott knivlagen anmäldes (2016)
  • 1 700  lagfördes för brott mot knivlagen som huvudbrott (2016)
  • 62 procent = personuppklaringsprocenten (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-05