Publiceringsplan

  • Preliminär månadsstatistik över anmälda brott publiceras 10—12 dagar efter månadens utgång.
  • Definitiv årsstatistik över anmälda och uppklarade brott samt misstänkta personer publiceras cirka 3 månader efter årets utgång.
  • Årsstatistik över personer lagförda för brott publiceras cirka 5 månader efter årets utgång.
  • Årsstatistik över återfall i brott publiceras cirka 5 månader efter buffertperiodens utgång.
  • Årsstatistik över hatbrott publiceras cirka 6 månader efter årets utgång.
  • Årsstatistik över kriminalvården publiceras drygt 6 månader efter årets utgång.
  • Årsstatistik om utsatthet för brott utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU) publiceras cirka 10 månader efter årets utgång.
  • Årsstatistik om allmänhetens trygghet samt förtroende för och erfarenhet av rättsväsendet utifrån Nationella trygghetsundersökningen publiceras cirka 2 månader efter årets utgång.

Kommande publicering

Om statistiken

Målsättningen är att statistiken ska publiceras så fort som möjligt. Men ibland måste Brå invänta vissa uppgifter. Det kan exempelvis ta fler månader innan uppgifter om dömda personer blir tillgängliga eftersom domen först ska vinna laga kraft.