Konstaterade fall av dödligt våld

De anmälda brotten om dödligt våld inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott, exempelvis självmord, olycka med mera. För att kunna redovisa tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i Sverige tar Brå därför årligen fram denna särskilda statistik, där samtliga polisanmälningar rörande
dödligt våld granskas.

Konstaterade fall av dödligt våld, därav dödligt våld mot man eller kvinna¹, 2007–2016. (Anmälda fall av dödligt våld där det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken). Könsfördelning redovisas för de konstaterade fallen av dödligt våld sedan 2011.

¹I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

    Sammanfattning
    Tidsserier

Konstaterade fall av dödligt våld i hela landet

Tidsserier som visar årlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i hela landet (fr.o.m. år 2002), efter kön (fr.o.m. 2011), efter användning av skjutvapen (fr.o.m. 2011).

Tabell 20. Konstaterade fall av dödligt våld, åren 2002-2016
Tabell 21. Konstaterade fall av dödligt våld, efter kön, åren 2011-2016
Tabell 22. Konstaterade fall av dödligt våld, efter användning av skjutvapen, åren 2011-2016

Konstaterade fall av dödligt våld i regionerna

Tidsserie som visar årlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i polisregionerna fr.o.m. 2015 och i länen t.o.m. 2014.

Tabell 23. Konstaterade fall av dödligt våld, efter region, åren 2015-
Tabell 23. Konstaterade fall av dödligt våld, efter län, åren 2010-2014

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-02

Sammanfattning

Konstaterade fall av dödligt våld En granskning av anmält dödligt våld 2016 (2017)