Att berätta om brottslighetens utveckling i Sverige är en viktig uppgift för Brå. Till vår hjälp har vi kriminalstatistiken – registerdata från rättsväsendet, till exempel anmälda brott eller misstänkta personer. Ett viktigt komplement till detta är Brås statistiska undersökningar, till exempel Nationella trygghetsundersökningen eller Skolundersökningen om brott.

Kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Statistiska undersökningar

Brås årliga undersökningar mäter bland annat utsatthet för brott, fötroendet för rättsväsendet, hatbrott, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar.

Kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Statistiska undersökningar

Utsatthet för brott och otrygghet i landet, förtroendet för polisen och andra delar av rättsväsendet, hatbrott mot olika grupper i samhället, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar. Det är några frågor som tas upp i Brås återkommande undersökningar.

Om brottslighet

Omkring hälften av alla brott som anmäls rör olika typer av stölder och skadegörelse. Egentligen är de vanligaste brotten troligtvis trafikbrott och narkotikabrott, men de anmäls mer sällan.

Bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya?