ANALYS

Misshandel bland ungdomar 15–17 år

Misshandel bland ungdomar har minskat, men är ändå ett allvarligt och utbrett problem. Det visar en undersökning från Brå som studerar hur misshandel bland unga 15–17 år har utvecklats mellan 2000 och 2023.

Dödligt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld under 2023, uppdelat på brottsoffrets kön.

  • Omslag till publikationen Klassificering av brott
    Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.
  • Omslag till publikationen Misshandel bland ungdomar 15–17 år
    Den här kortanalysen beskriver misshandel bland ungdomar genom att undersöka utvecklingen mellan 2000 och 2023, vad som kännetecknar dessa brott samt vilka ungdomar som begår misshandel, respektive vilka ungdomar som utsätts för det.
  • Omslag till publikationen Brås statistiska undersökningar om brott
    Det här metodstödet ger en fördjupad kunskap om Brås statistiska undersökningar om brott.
Illustration med poliser

Svensk polisforskning om utsatta områden

Är du nyfiken på forskning om polisens arbete i utsatta områden? Brå har sökt i databasen med svensk polisforskning, och hittat 20 böcker, artiklar och rapporter om detta ämne.

Illustration av poliser

Det ökade våldet i kriminella miljöer

De senaste åren har vi sett en ökning av skjutningar och sprängningar som en del av våldet i kriminella nätverk i Sverige. Här hittar du statistik, forskning och förslag på olika åtgärder mot våldet.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Sveriges officiella rättsstatistik som innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.