FOKUS

När kvinnor utsätts för våld är det vanligast att gärnings­personen är någon närstående, till exempel en nuvarande eller före detta partner. Nyligen publicerade Brå en rapport om våld i ungas parrelationer. Här har vi även samlat statistik och andra rapporter som berör våld mot kvinnor.

Utsatthet för brott

Stiliserad bild av en vuxen som håller ett barn i handen.

Foto: Mostphotos.com

Nästan var tredje (31,7 %) av ensamstående med barn uppgav att de utsattes för brott mot enskild person, till exempel misshandel eller hot, under 2020. Motsvarande siffra för befolkningen i stort är 20,2 %. Källa: NTU 2021

  • Omslag till publikationen Enhetlighet och relevanta hänsyn i dömandet i brottmål
    I den här rapporten har Brå studerat om domare och domstolar dömer brottsfall på ett enhetligt sätt, och hur domarna beaktar olika faktorer som ska, och inte ska, ha betydelse för påföljdsbestämningen. Med rapporten vill Brå öka kunskapen om faktorer som kan påverka likabehandling i domstolarna.
  • Omslag till publikationen Våld i ungas parrelationer
    I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning och karaktär, förklaringsmodeller och riskfaktorer bakom ungas parrelaterade våld, förebyggande och stödjande åtgärder, samt vilka kunskapsluckor som finns på området.
  • Omslag till publikationen Politikernas trygghetsundersökning 2021
    Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2021 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under 2020. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.
Blå grafisk bild med siluetter av människor, hus och flaggstång

Politikernas trygghetsundersökning

Politikernas trygghetsundersökning beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld. Undersökningen ger en bild av vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

Lila grafisk bild med texten Snacka om brott en podd från BRÅ

Lyssna på poddar från Brå

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brottsförebyggande rådet. Vi tar bland annat upp ämnen som skjutvapenvåld, hatbrott, unga och brott och mycket annat.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.