STATISTIK

121 fall av dödligt våld under 2023

Det var fler kvinnliga dödsoffer under 2023, jämfört med 2022, samtidigt var antalet kvinnor som utsattes för dödligt våld i en närstående parrelation på samma nivå som 2022. Även antalet minderåriga som fallit offer för dödligt våld var fler 2023 än 2022. Antalet fall med skjutvapen var däremot färre än 2022. Det visar statistiken över konstaterade fall av dödligt våld som publiceras idag, tillsammans med den slutliga brottstatistiken för 2023.

Dödligt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld under 2023, uppdelat på brottsoffrets kön.

  • Omslag till publikationen Det brottsförebyggande arbetet i Sverige
    Brå tar årligen fram en övergripande bild hur det brottsförebyggande arbetet i Sverige bedrivs och utvecklas på lokal, regional och nationell nivå.
  • Omslag till publikationen Konstaterade fall av dödligt våld
    I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.
  • Omslag till publikationen Handlagda brott 2023
    Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.
Illustration på samhälle med människor som står i ett centrum

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

Brå tar årligen fram en övergripande bild hur det brottsförebyggande arbetet i Sverige bedrivs och utvecklas på lokal, regional och nationell nivå.

Illustration av poliser

Det ökade våldet i kriminella miljöer

De senaste åren har vi sett en ökning av skjutningar och sprängningar som en del av våldet i kriminella nätverk i Sverige. Här hittar du statistik, forskning och förslag på olika åtgärder mot våldet.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Sveriges officiella rättsstatistik som innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.