RAPPORT

Ålder och brott

Hur vanlig är delaktighet i brott i olika åldersgrupper i befolkningen? Hur många slutar begå brott redan som ungdomar, och hur många fortsätter begå brott som vuxna? En ny rapport från Brå presenterar vad forskningen har att säga om ålder och brott samt kriminella karrirärer. Den beskriver också betydelsen av centrala forskningsresultat för samhällets arbete med indviduell brottsprevention.

Utsatthet för brott 2022

Andel som uppger att de under 2022 utsattes för något av de brott som i NTU kategoriseras som brott mot enskild person.

 • Omslag till publikationen Forskning om ålder och brott samt dess betydelse för brottsprevention
  Hur vanlig är delaktighet i brott i olika åldersgrupper i befolkningen? Hur
  många slutar begå brott redan som ungdomar, och hur många fortsätter
  begå brott som vuxna? Den här rapporten är en kunskapssammanställning av
  forskning om ålder och brott samt kriminella karrirärer.

 • Omslag till publikationen Årsredovisning 2023
  Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2023 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.
 • Omslag till publikationen Hot och våld mot elever i skolmiljö
  Den här kortanalysen undersöker elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö. Hot eller våld används här som samlingsbegrepp för hot, misshandel, sexualbrott eller rån.
Bild på polisbil

Ny nationell strategi mot organiserad brottslighet

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet med prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten.

Illustration av poliser

Det ökade våldet i kriminella miljöer

De senaste åren har vi sett en ökning av skjutningar och sprängningar som en del av våldet i kriminella nätverk i Sverige. Här hittar du statistik, forskning och förslag på olika åtgärder mot våldet.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Sveriges officiella rättsstatistik som innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.