Samhällsplanering

Tillfället gör tjuven, brukar man säga. Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.

Situationella brottsförebyggande åtgärder kan delas in i fem övergripande strategier (se rutan här nedan) som kan användas i såväl polisens arbete som av fastighetsägare, olika förvaltningar inom kommunen, inom kollektivtrafiken eller av andra aktörer. Ofta blir arbetet som mest effektivt i samverkan mellan flera aktörer. Grunden för dessa åtgärder bör utgå från ett kunskapsbaserat arbetssätt med tydlig problembild och analys, väl avvägda åtgärder och uppföljning av resultaten.

För att kunna göra bedöm­ningar och upp­följningar krävs att man gemensamt skaffar sig kunskap om de problem som ska åtgärdas.

Fakta

Fem övergripande strategier

 • Öka ansträngningen som krävs för att genomföra ett brott
  Kan exempelvis innebära att förstärka låsanordningar, sätta in säkerhetsdörrar, använda porttelefoner eller stänga av gator.
 • Öka risken för den som har för avsikt att begå brott
  Kan exempelvis innebära att införa kameraövervakning, arbeta med grannsamverkan eller designa platser för ökad naturlig övervakning.
 • Minska belöningen för den som begår brott
  Kan exempelvis innebära märkning av potentiellt stöldgods eller ta bort stöldbegärliga objekt ur bilar.
 • Reducera provokationer som kan leda till brott
  Kan exempelvis innebära att försöka förebygga köer och trängsel i kollektivtrafik för att undvika konflikter.
 • Ta bort ursäkter för den som begår brott
  Kan exempelvis innebära kontroll av alkoholservering, för att undvika överservering som kan leda till våldsbrott, eller att man tydligt informerar om lagar och regler.

CPTED

Förebygga brott genom arkitektur och stadsplanering

En inriktning av situationellt brottsförebyggande arbete, som handlar om hur fysiska miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället, kallas Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Metoden bygger precis som övrig situationell prevention på att en specifik plats eller situation kan påverka en person att begå brott.

Rapporter från Brå

Metoder

Stöd i arbetet

Bland våra metodsidor hittar du flera ämnesområden som kan ge stöd i arbetet med situationell prevention.

Utan tillfälle – inget brott

Utan tillfälle – inget brott är en film som introducerar det situationella brottsförebyggande arbetet och riktar sig till lokala brottsförebyggare. I filmen beskrivs de fem övergripande strategierna som finns för situationellt brottsförebyggande arbete.

Hur kan arkitektur och design bidra till ökad trygghet?

Se filmerna från konferensen Tryggare kan ingen vara? som hölls på ArkDes i Stockholm den 15 februari 2019.