Rapportomslag Kodning av brott 2010

Kodning av brott

Kodning av brott vid anmälningar respektive misstankar om brott. Reviderad i december 2012.
Förteckning över och förklaring av de brottskoder som används inom rättsväsendet.
Att koda brott innebär att bestämma dels brottskod (sifferbeteckning enligt kodlistan), dels brottsantal för de brottsliga gärningar som vid anmälansupptagningen ska registreras i polisens, åklagarväsendets, ekobrottsmyndighetens och tullens datasystem för registrering av anmälningar och misstankar.
I samråd med Rikspolisstyrelsen (RPS), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket sker årligen eller vid behov en översyn av brottskoderna.

Kodning av brott finns endast i digital form.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2012

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-406

Kundkorg

Summa: